ข้อตกลงและเงื่อนไข "กรีนแกลเลอรี่ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ หัวหิน"

 1. ราคาห้องพักของเราทั้งหมดได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว และรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และ 4 ท่านสำหรับห้องไลท์เฮ้าส์ สวีท
 2. เวลาเข้าพักคือ 14:00 น. และเวลาออกคือ 12:00 น. กรณีออกหลังเวลา 15:00 น. ทางเราขอคิดค่าปรับเท่ากับค่าห้องพัก 1 คืน โดยค่าปรับนี้ไม่สามารถใช้เป็นค่าห้องพักเพิ่มอีก 1 คืนได้ ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องพักเกินกว่า 12:00 น. โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าโดยเราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม
 3. ห้องพักแต่ละห้องสามารถเข้าพักได้ไม่เกินจำนวนท่าน ที่ระบุไว้ โดยถ้าต้องการพักเกินจากจำนวนที่ระบุไว้จะต้องชำระเพิ่ม อัตราส่วนต่างสอบถามได้ที่หน้าเคาเตอร์ เรามีความยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของท่าน หากท่านต้องการนำสัตว์เลี้ยงมาพักด้วย โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าและขออนุญาตจากเราก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าพักทุกท่านได้รับความสะดวกสบายร่วมกัน อนึ่งเราขอคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก 300 บาท/คืน พันธุ์ใหญ่ 500 บาท/คืน โดยส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นน้ำใจแก่แม่บ้านในการดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก สัตว์เลี้ยงที่นำมาจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของท่านตลอดเวลา โดยท่านต้องดูแลเรื่องความสะอาดและต้องเตรียมที่นอนของเจ้าตัวเล็กมาด้วย หากเกิดความเสียหายในห้องพักท่านต้องรับผิดชอบในทุกๆกรณี
 4. การชำระเงินมัดจำและการชำระค่าห้องพักสามารถกระทำ ได้โดยการชำระเป็นเงินสด โอนเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ โอนเงินผ่านตัวแทนรับโอนเงินหรือตัวแทนรับชำระเงินที่ระบุไว้ หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของท่าน
 5. กรณีการจองห้องพักโดยการวางเงินมัดจำด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เราได้แจ้งไว้ภายใน 1 วันหลังจากเราแจ้งยืนยันว่าห้องที่ท่านขอจองว่าง โดยในระหว่างนี้ทางเราจะพยายามจองห้องไว้ให้ท่านตามลำดับที่ได้รับจอง แต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของท่านได้จนกว่าจะ ได้รับเงินมัดจำครบถ้วนจากท่าน ทั้งนี้โปรดเก็บใบโอนเงิน (slip) ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินของท่านต่อไป และนำใบโอนเงินมาแสดงในวันเข้าพักด้วย
 6. การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเราได้รับเอกสาร หรือรายละเอียดการโอนเงินเงินมัดจำการจองจากท่านเป็นที่เรียบร้อย โดยทางเราจะติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อยืนยันการรับจองห้องพักของท่าน
 7. กรณีการจองห้องพักและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หากเราสามารถทำการจองห้องพักให้ท่านได้ เราจะทำการตัดบัญชีบัตรเครดิตของท่านตามอัตราค่าที่พักในจำนวนเต็ม โดยเราจะติดต่อท่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจองของท่านพร้อมหมายเลขอนุมัติ
 8. การจองห้องพักผ่านตัวแทน (agency) จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเราได้รับชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวนจากตัวแทนที่ท่าน ได้จองห้องพักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การชำระเงินมัดจำ

 1. ในช่วงวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ที่ไม่ตรงกับช่วงเทศกาล หรือช่วงหยุดยาวท่านสามารถชำระเงินมันมัดจำ 50% จากยอดทั้งหมดได้ภายในวันที่กำหนด
 2. ในช่วงวันศุกร์ – เสาร์ หรือวันช่วงเทศกาล หยุดยาวต่างๆ ท่านต้องชำระเงินมัดจำ 100% ภายในวันที่กำหนด

การไม่เข้าพัก

 1. เราไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นได้ กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามกำหนด และไม่มีการแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้าและได้รับอีเมล์ยืนยันการยกเลิกจากทางเรา สำหรับการยกเลิก ให้เป็นไปตามเงื่อนการการยกเลิกที่ทางเราได้ระบุไว้
 2. กรณีที่ท่านไม่มาเข้าพักก่อน 17:00 น. ของวันเข้าพักที่ท่านได้จองไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักของท่าน และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ามัดจำหรือค่าห้องพักใดๆ ทั้งสิ้นได้

การยกเลิกการจองห้องพัก
ท่านอาจขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักกับเราได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เข้าพักในช่วงวันศุกร์-เสาร์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านต้องแจ้งยกเลิกห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเข้าพัก โดยเราจะคืนเงินให้ในรูปแบบของ Voucher ตามจำนวนเงินที่ท่านโอนมา
 2. เข้าพักในช่วงวันอาทิตย์ –พฤหัสบดี ท่านต้องแจ้งยกเลิกห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเข้าพัก โดยเราจะคืนเงินให้ในรูปแบบของ Voucher ตามจำนวนเงินที่ท่านโอนมา
 3. การคืนเงินในกรณียกเลิกห้องพักเราไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ยกเว้นจากความผิดพลาดของโรงแรมเองเท่านั้น โดยเราจะคืนเป็น Voucher ตามจำนวนเงินที่ท่านชำระมา Voucher จะมีอายุให้ 3 เดือนนับจากวันที่ออก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน Voucher

การเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

 1. การขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือจำนวนห้องจะขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นมีห้องว่างหรือไม่
 2. การขอเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักใดๆ จะมีผลต่อเมื่อเราได้ทำการส่งอีเมล์ยืนยันการจองกลับไปหาท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การคืนเงิน

 1. การคืนเงิน ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราของสงวนสิทธิ์ที่จะหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน แต่ไม่เกิน 10% ของยอดเงิน

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ

 1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าโรงแรมกรีนแกลเลอรี่หัวหินเท่านั้น
 2. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. – 21.00 น.
 3. ห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีเล่นน้ำโดยไม่มีผู้ดูแล
 4. โรงแรมจะให้บริการแก่ลูกค้าที่แต่งกายชุดว่ายน้ำเท่านั้น
 5. ห้ามผู้เป็นโรคผิวหนัง หรือโรงติดต่อลงเล่นน้ำ
 6. ต้องชำระร่างกายก่อนลงเล่นน้ำทุกครั้ง
 7. ห้ามส่งเสียงดังเกินสมควร เนื่องจากจะเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่น
 8. ห้ามถ่มน้ำลาย สั่งน้ำมูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำเด็ดขาด
 9. ห้ามนำอาหารมารับประทานในสระว่ายน้ำ
 10. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงลงเล่นน้ำในสระเด็ดขาด
 11. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สระว่ายน้ำ อันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยไม่ระมัดระวัง ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 12. ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำของกรีนแกลเลอรี่อย่างเคร่งครัด